• Home

  Certified Dare to Lead™ Facilitator | Courageous conversations | Conversational leadership |Overtuigend Spreken | De kracht van introvert zijn

  Spreken, gesprekken voeren of leiden: het gaat altijd over jou als mens, ook al spreek je uit hoofde van je functie . Het gaat over wie je bent, hoe je de dingen ziet, wat je drijft en wat jij belangrijk vindt.

   

  Je vindt hier geen makkelijke trucjes, omdat die simpelweg niet werken. Wat we wel doen: leren om te gaan met ongemak en spanning. Ervaren wat het brengt als je praat zoals je altijd praat, zonder van tevoren je verhaal dicht te timmeren. Om de ruimte open te houden voor het verhaal dat klopt, in de context waarin je je begeeft. En dat uiteindelijk glashelder en met vertrouwen doen. Spreken, praten, over dat wat gezegd moet worden. Niet omdat het makkelijk is, wel omdat het nodig is.

   

  Kernzinnen die steeds terugkomen en je dus als paraplu zou kunnen zien, zijn: vertrouwen & gevoel van verbondenheid vergroten in organisaties, nieuwsgierig en écht zijn en conversatie inzetten als vormgever van leiderschap.

   

  Waar we naar zoeken: hoe kunnen we ons vrijer bewegen, ook in situaties die niet makkelijk of comfortabel zijn? Hoe kunnen we de dingen doen vanuit onze eigen stijl, vanuit ons eigen waarden, terwijl we ruimte en nieuwsgierigheid behouden voor de ander? Hoe kunnen we ruimhartig blijven kijken naar de ander, ook als de situatie lastig is? Ik nodig je uit om de moed op te brengen én vaardigheden te leren om het te doen.

   

  Je vindt hieronder een in-company aanbod. Voor meer informatie of training met een open inschrijving kun je contact opnemen via het contactformulier onderaan de website.

   

  Courageous conversations
  Soms vraagt het veel moed om te zeggen wat je te zeggen hebt. We zien op tegen zo'n moment, stellen het uit of gaan het helemaal uit de weg. Het voelt als een risico. Maar dat is niet het belangrijkste. Behalve angst voor de gevolgen van zo'n eerlijk gesprek, is het onze wapenrusting die in de weg zit. We hebben geleerd ons te beschermen tegen onzekerheid, teleurstelling of kritiek. We halen onze schouders op, geven de schuld aan anderen of reageren ons op een andere manier af.

   

  Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij dit speelt: een overleg, een feedback- of functioneringsgesprek, een onenigheid of een gesprek waarbij je wilt bespreken 'waar het voor jou écht over zou moeten gaan'. Het vraagt iets bijzonders: dat je de moed hebt om te zeggen wat je bedoelt, om jezelf te laten zien, zonder dat je weet waar dat toe zal leiden. Dat voelt oncomfortabel en kwetsbaar. En dat hebben we liever niet, zeker niet op ons werk.


  Moed en kwetsbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als we moedig willen zijn, kunnen we een gevoel van kwetsbaarheid niet omzeilen. Als we ze uit de weg gaan, die courageous conversations, blijft er heel wat onbesproken. En dat is een gemiste kans om woorden te geven aan dát waar het gesprek echt over zou moeten gaan en op écht contact met de ander. In feite voeren we op zo'n moment niet het gesprek dat we zouden moeten voeren.

   

  In deze training bespreken we waarom we courageous conversations zouden willen voeren en wat het (professionele) nut eigenlijk is. We kijken naar wat er in de weg zit en wat juist helpt om moedige gesprekken te voeren. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. De woorden die je veel zult horen zijn openheid, moed en nieuwsgierigheid. Uitgangspunt ben je zelf: bereidheid om te kijken hoe jij de dingen doet, is een belangrijk startpunt. Je wordt je bewuster van hoe je communiceert en waarom. Je krijgt een impuls om gesprekken te voeren die er voor jou en de ander toe doen. De training bestaat uit discussie, (zelf)reflectie, individuele opdrachten, oefeningen en het daadwerkelijk voeren van courageous conversations.

   

  Voor iedereen die moediger wil worden in zijn/haar gesprekken.

  Voor teams die hun (ingesleten) dynamiek willen veranderen en de onderlinge verbondenheid en vertrouwen willen vergroten.

   

  Conversational leadership

  Conversatie is een krachtige manier om je leiderschap vorm te geven. Het stelt je in staat om in verbinding te zijn met de mensen om je heen en gesprekken aan te gaan over wat er toe doet.

   

  Conversational leadership begint bij de courageous conversation, een manier van met elkaar praten die gebaseerd is op wegwijzers die samengevat zijn in het woord BRAVING: Boundaries, Reliability, Accountability, Vault, Integrity, Non-judgement en Generosity. We baseren ons hierbij op verschillende onderzoeken van Brené Brown, waarin termen als moed, kwetsbaarheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid kernbegrippen zijn.

   

  Courageous conversation is een attitude die in al je handelen meespreekt, of je nu een teamgesprek voert, een bewonersoverleg leidt of een presentatie geeft. Ze maakt het mogelijk dat mensen met wie je werkt zich vrij voelen om zichzelf te zijn, om zich te uiten, om initiatief te nemen, te experimenteren én te mislukken. Er is vertrouwen dat jullie samen aan dezelfde kant van de tafel zitten en zullen onderzoeken wat er mis (en goed) is gegaan en pas van daaruit een conclusie zullen trekken. Een conclusie die gericht is op verbetering en groei, niet op beoordelen en controle.

   

  Conversational leadership helpt het vertrouwen binnen organisaties te vergroten, samenwerking te verbeteren en nodigt uit tot meer werkplezier.

   

  Dare to Lead™ Facilitation

   

  About The Dare To Lead Program:
  Based on the research of Dr. Brené Brown, Dare to Lead™ is an empirically based courage-building program designed to be facilitated by organizational development professionals.

   

  Brené is a research professor at the University of Houston where she holds the Huffington Foundation – Brené Brown Endowed Chair at The Graduate College of Social Work. She has spent the past two decades studying courage, vulnerability, shame, and
  empathy, and most recently completed a seven-year study on courageous leadership. She is the author of five #1 New York Times bestsellers: The Gifts of Imperfection, Daring Greatly, Rising Strong, Braving the Wilderness, and Dare to Lead, which also debuted
  at #1 on The Wall Street Journal and Publisher’s Weekly lists.

   

  The most significant finding from Brené’s latest research is that courage is a collection of four skill sets that are teachable, measurable, and observable. Certified Dare to Lead Facilitators focus on developing these courage-building skills through workshops, trainings, and coaching to help individuals, teams, and organizations move from armored leadership to daring leadership.

   

  Certified facilitators are authorized to issue Dare to LeadTrained certificates to individuals who successfully complete the full 16-hour training. In addition to receiving a certificate of completion, these individuals are allowed to put a Dare to Lead Trained
  badge on their LinkedIn account.

   

  Further information is available at daretolead.brenebrown.com

   

  Overtuigend spreken

  Dat onder diverse omstandigheden je verhaal helder is, je punt gemaakt is en je boodschap aankomt, is voor je werk belangrijk. Niet iedereen doet dat met even groot gemak. Bij veel mensen roept het moeten spreken voor een groep spanning op. Dat je spanning ervaart is op zichzelf geen probleem. Wat een goede presentatie wél in de weg kan zitten, zijn de dingen die we doen om ons ongemak te verbergen: een tekst voorlezen, een rol spelen of onszelf juist 'onzichtbaar' maken. Gedoe dus. En dat leidt af. Maar wat helpt dan wel?


  We starten steeds bij je natuurlijke manier van spreken. Je zult merken hoe eenvoudig het wordt om je verhaal te vertellen als je 'gewoon' praat. Het streven is niet om het perfect te doen, maar om ervoor te zorgen dat je boodschap aankomt en je je doel ermee bereikt.

  Natuurlijk moet je om te beginnen een helder verhaal hebben. We kijken daarom naar verschillende manieren om je presentatie op te bouwen en wat ervoor zorgt dat je boodschap landt.

  Afhankelijk van de vraag, bespreken we moderator- en gesprekstechnieken zodat je ook als gespreksleider soepel navigeert.

   

  De trainingen bestaan uit oefenen met spreken voor een (kleine) groep en worden ondersteund door een beperkte hoeveelheid theorie. Video-opnames kunnen het leerproces ondersteunen. We werken in kleine groepen zodat er veel persoonlijke aandacht is.

   

  Overtuigend Spreken (één- of tweedaagse training) is voor iedereen die spreekt voor groepen, of het nu gaat over spreken bij symposia of evenementen, het presenteren van een project of het voorzitten van een belangrijke vergadering. Voor o.a. architecten, managers, specialisten, aios, ceo's, ondernemers en communicatieprofessionals. De invulling van de training wordt in overleg bepaald aan de hand van de vraag van de opdrachtgever en de ervaring en wensen van deelnemers.

   

  Presentatiecoaching

  Individuele sessies van 3 uur

  Op het moment dat de belangen groot zijn, wil je dat je presentatie overtuigt. Juist nu is het belangrijk dat je boodschap helder is en je je luisteraar meeneemt in je het verhaal. En juist nu neemt de spanning toe waardoor je minder goed uit de verf dreigt te komen. Individuele presentatiecoaching kan je dan helpen. Samen werken aan het versterken van je verhaal en je overtuigingskracht. Zonder trucjes of gedoe. Met video-opnames om het leereffect te vergroten. Coachingsessies kunnen -mits op tijd geboekt- kort voorafgaand aan je presentatie plaatsvinden.

   

  Hoe werk ik?

  We werken in (kleine) groepen of individueel. Ik werk praktisch en ervaringsgericht, dat wil zeggen: we geven (nieuwe) kennis handen en voeten door te oefenen met nieuwe vaardigheden. De aanpak is doorvlochten van oefeningen en interactie (met andere deelnemers en de trainer/coach en gericht op (zelf)reflectie en vergaren van inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Het is niet gericht op het snel oplossen van 'mankementen' maar juist op het doorlopen van een (ontwikkel/leer-) proces dat geïntegreerd kan worden in werk en leven.

   

  Ik werk in het Engels en Nederlands.

  I work in Dutch as well as in English.

   

  Meer weten? Want to know more?

  Please contact me at mieke@miekecoupe.nl or via the contact form below.

   

  Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

   

   

  Over Mieke

   

  Dansen deed ik vanaf mijn zevende. Ik oefende pirouettes voor de glazen deur waarin ik mezelf weerspiegeld zag. Voordat ik mijn master behaalde in de Kunst- en Cultuurwetenschappen, trainde ik om moderne danseres te worden. Dansen zie ik als mijn eerste taal, hoewel ik inmiddels best goed overweg kan met woorden.

   

  Als tiener werd ik me er bewust van dat ik een gevoelig soort mens ben. Ik luisterde en observeerde graag. Ik had er soms last van dat ik niet vlot was met woorden, geen gevatte humor tot mijn beschikking had en niet vaardig was in 'small talk'. Ik hield van diepgaande en persoonlijke gesprekken. Ik heb altijd zo'n vaag gevoel gehad dat mijn gevoeligheid een bepaalde kwaliteit in zich moest hebben, maar het kostte me jaren om het ook echt te 'vatten'. De boeken 'De moed van imperfectie' en 'De kracht van kwetsbaarheid' van onderzoekster Brené Brown hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Ook Susan Cain met haar boek 'Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen' hielp me mezelf in een ander daglicht te zien. Het gaf voor mij nieuwe betekenis aan hoe ik me bewoog in de wereld.

   

  Inmiddels heb ik genoeg woorden om uit te drukken waar het mij om gaat. Namelijk dit: dat je het risico moet nemen om jezelf te zijn en te laten zien. Dat betekent dat je je eigenheid als kracht mag gaan zien in plaats van als iets wat lastig is. Het betekent ook dat je je idee over wie je denkt te moeten zijn aan de wilgen mag hangen. Dat je mag stoppen met je te plooien naar wat je denkt dat anderen van je verwachten. En dat je de moed verzamelt om trouw te zijn aan een manier van leven en werken die jou past. Aan waar jijzelf in gelooft. Mét ruimte en een ruimhartige blik naar anderen. Omdat we allemaal eigen willen zijn. Als je zelf kiest voor moed, werkt dat aanstekelijk. We willen allemaal moedig zijn.

   

  Net nog, (eind maart 2019) was ik in Texas (USA). Ik ben nu een gecertificeerd Dare to lead ™ Facilitator. Opgeleid door Brené Brown zelf. Ik ben blij en ook trots dat ik haar werk mag helpen uitdragen en faciliteren. Ik ben vastberaden om dit in Nederland en Europa te doen. Om moed en moedig leiderschap te helpen ontwikkelen in organisaties. Zodat we erop kunnen vertrouwen dat er ruimhartig en duidelijk met elkaar gesproken wordt, er moed getoond wordt en ruimte is voor het gevoel van kwetsbaarheid dat daarbij komt kijken. Zodat we bewust werken aan vertrouwen en de vaardigheid ontwikkelen om te leren van mislukkingen en teleurstellingen. En we zo een omgeving creëren waarin het goed werken is.

   

  Volop 'leven in je leven', daar teken ik voor. Schijn laten varen en met aandacht de dingen -op mijn manier- doen, zijn voor mij belangrijke elementen. Ik ben op mijn 44 ste begonnen met pianoles en met (sport) klimmen. Nieuwe dingen leren, mezelf ontwikkelen en dingen doen waarvan ik niet dacht dat ik ze zou durven: dat vind ik geweldig. Muziek, met name Bach, Corelli, en Purcell, is onmisbaar in mijn leven.

   

 • Ervaring

  Presentatiecoach & trainer

  Recente opdrachtgevers: Spring Training, Gemeente Utrecht (PMB en W&I), Alfalaval, VUMC Amsterdam, architecten(bureaus), kunstacademie St. Joost, particulieren, ondernemers.

  Courageous conversations / Conversational leadership / De kracht van introvert zijn

  Recente opdrachtgevers: LAP&P Consultants, ProQR Therapeutics, Erasmus MC, Sophia Research, VENA, Acteursbureau Kapok, Gemeente Utrecht (PMB en W&I), Gemeente Gooise Meren.

  Trainingsacteur 

  In coachingstrajecten en (eigen) trainingen speel ik natuurgetrouwe rollen waardoor deelnemers kunnen ervaren dat er meer mogelijk is als je anders kijkt, luistert en voelt én daar woorden aan geeft.
   

  Opdrachtgevers:
  Door Acteursbureau Kapok, Lifeguard en zelfstandige trainers ben ik ingehuurd voor (o.a.): Erasmus Universiteit Rotterdam, Albert Schweizer Ziekenhuis, Slachtofferhulp Nederland, Bevolkingsonderzoek, Han Hogeschool, Bronovo ziekenhuis, Gemeente Barendrecht, Gemeente Utrecht, Ministerie SZW, Ministerie van Defensie, UWV, Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, basisscholen, Heineken, Ziggo, KLM.

 • Wat deelnemers zeggen:

   

  Maarten hensbroek | PMB, Gemeente Utrecht

   

  Ik vond het een hele leuke en leerzame training. En ik heb het meteen kunnen toepassen: twee toch niet makkelijk tevreden te stellen heren gingen erg blij weg.

   

   

  Rob Hendriks | W&I, Gemeente Utrecht

   

   

  Ik sta nu met meer vertrouwen voor de groep en ga ook rustiger naar gesprekken toe.

   

   

  Johanna van Doorn | Architect

   

   

  Voorheen was presenteren voor mij een soort rollercoaster, vluchtig erdoor heen en klaar. Nu ben ik bewuster van het moment en kan ik me zelfs het moment, de sfeer en de mensen herinneren. Echt een verandering!

   

  vóór deze training schreef ik mijn hele presentatie uit, omdat ik dacht dat ik de woorden ter plekke niet zou kunnen
  vinden. nu schrijf ik een paar kernwoorden of zinnen op. Kortom ik durf
  niet te weten wat ik ga zeggen, waardoor het verhaal veel spontaner en
  ontspannen overkomt.

   

   

  Rayna van Aalst | Reina Organics

   

   

  So what changed ?

  I stopped pretending I’m not nervous and I accepted
  it instead. That made my walk to the center of the room a lot more pleasant.

  I also gave myself permission to say what I want to say
  in my own words. I even enjoyed it.

   

  Your workshop helped me lose a big burden off my shoulders

  and now I feel like I can fly. Speaking in front of people is no longer a dreadful nightmare but an opportunity. It’s liberating. It’s empowering. And I’m so enormously thankful you helped me.

   

   

  Hugo Majoor | Trainer

   

   

  Mieke inspireert. Ze zoekt de grens op, zorgt ervoor dat anderen zich
  veilig voelen en tegelijk wel uit de comfortzone stappen. Ik waardeer
  haar openheid, snelheid en de speelse lach waarmee ze mij en deelnemers
  in de training telkens weer uitdaagt om mezelf / jezelf te zijn.

   

   

  Claudy Truschel | Femvital

   

   

  Dat haal ik er uit: ik kán het.

   

   

  Florien van Basten - Batenburg | De Content Academie

   

   

  Voordat ik met Mieke had gewerkt probeerde ik vaak krampachtig

  alles te onthouden wat ik, tijdens een training of presentatie, wilde zeggen.
  Hierdoor maakte ik minder goed contact en had ik moeite om de aandacht vast te houden.

  Nu denk ik minder na over wat ik wil gaan zeggen, ik ga gewoon vertellen.

  En dan komt het als vanzelf. Natuurlijker én enthousiaster.

  En het kost mij niet langer energie: Het geeft mij energie.

   

  Kortom, Mieke heeft mij in één uur geleerd hoe ik ontspannen kan presenteren,

  beter contact kan maken én hoe ik dit contact vast kan houden.

  Tijdens het geven van een presentatie of een workshop, en Eigenlijk
  tijdens alle gesprekken die ik voer.

   

   

  Machella Boot | Zuiver WIT

   

   

  Mieke heeft ervoor gezorgd dat ik met meer ontspanning spreek,

  met meer enthousiasme en op een manier die past bij wie ik ben.

 • Aanbod

  Overtuigend Spreken

  Leer overtuigend je verhaal over het voetlicht te brengen, een heldere boodschap uit te dragen en je luisteraar te boeien.

  Conversational leadership

  Conversatie als krachtige manier om je leiderschap vorm te geven.

   

  Conversational leadership begint bij de courageous conversation, een manier van met elkaar praten die gebaseerd is op wegwijzers die samengevat zijn in het woord BRAVING: Boundaries, Reliability, Accountability, Vault, Integrity, Non-judgement en Generosity. We baseren ons hierbij op verschillende onderzoeken van Brené Brown, waarin termen als moed, kwetsbaarheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid kernbegrippen zijn.

  Gespreksleiderschap

  Goed voorbereid en overtuigend leiding nemen bij een bijeenkomst terwijl je soepel meebeweegt met wat zich voordoet. Je rol overtuigend invullen én bijdragen aan het doel. Voor (project)managers, adviseurs en andere professionals die hun vertrouwen en kennis van dit vak willen vergroten.

  De kracht van introvert zijn

  Een training voor introverte professionals, managers en projectleiders die de kracht van hun eigen temperament willen inzetten en willen groeien vanuit hun natuurlijke stijl. Uit te breiden met een sprekerstraining speciaal gericht op introverten. Goed in te bedden in andere trainingen.

  Courageous conversations

  We kijken naar wat er in de weg zit en wat juist helpt om moedige gesprekken te voeren. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. De woorden die je veel zult horen zijn openheid, moed en nieuwsgierigheid.

   

  Courageous conversation is een attitude die in al je handelen meespreekt.

  Dare to Lead™

  Based on the research of Dr. Brené Brown, Dare to Lead™ is an empirically based courage-building program designed to be facilitated by organizational development professionals.

   

  The most significant finding from Brené’s latest research is that courage is a collection of four skill sets that are teachable, measurable, and observable. Certified Dare to Lead Facilitators focus on developing these courage-building skills through workshops, trainings, and coaching to help individuals, teams, and organizations move from armored leadership to daring leadership.

  Dagvoorzitter, moderator, gespreksleider

  Wil je een evenement, congres of bijeenkomst gedegen voorbereiden en professioneel laten begeleiden, dan kun je me als dagvoorzitter | moderator | gespreksleider inzetten. Meedenken en uitvoeren van o.a. opbouw programma, briefen, introduceren en begeleiden sprekers (inhoudelijk, programma-gewijs en sprekers-vaardigheid), panel-gesprekken en (inter)actief maken van de bijeenkomst.

 • Opleiding

  Certified Dare to Lead™ Facilitator

  April 2019

  Based on the research of Dr. Brené Brown, Dare to Lead™ is an empirically based courage-building program designed to be facilitated by organizational development professionals.

   

  Certified facilitators are authorized to issue Dare to Lead Trained certificates to individuals who successfully complete the full 16-hour training. In addition to receiving a certificate of completion, these individuals are allowed to put a Dare to Lead Trained badge on their LinkedIn account.

  School voor Presentatiecoaching

  Professioneel Presentatiecoach, Certificaat 2014 - 2015

  PE's NOBCO erkend.

  Train de trainer bij Academy for Inspirational Leaderschip

  Trainer, Certificaat 2011 - 2011
  Een training waarbij ik leerde om een groep op een gelijkwaardige te begeleiden in hun leerproces. Kijkend naar behoeften en gebruikmakend van de kennis en ervaring van de deelnemers.

  Coach | Counseler

  Academie voor counseling en coaching | 2008 - 2010
  Hier leerde ik over de kracht van zwijgen, luisteren en vragen stellen, zaken die ik van nature graag doe, maar nog niet op waarde wist te schatten.

  Erasmus University Rotterdam

  Kunst- en Cultuurwetenschappen, Drs 1996 - 2001
  Afgestudeerd met de scriptie 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal', over loopbanen van vrouwen in de beeldende kunst (2001). Een kwantitatief onderzoek naar sekseverschillen in de carrières van beeldend kunstenaars in Nederland.

  Codarts | De Beweeging | Dansacademie Brabant 

  Moderne dans 1992 - 1996

  Dans: mijn eerste liefde. Nu nóg mijn meest krachtige en vanzelfsprekende uitingsvorm.

   

  Tot mijn 25ste piekerde ik er niet over om mijn mond open te doen voor een groep mensen. Ik ben nog steeds verwonderd hoe ik bij spreken ben uitgekomen.

 • Let's Chat!

  Email
  LinkedIn
  Rotterdam Area, Netherlands
 • Contact