• Home

  Certified Dare to Lead™ Facilitator | Courageous conversations | Conversational leadership | Spreken met moed

  Je vindt hier trainingen, ontwikkeltrajecten en coaching voor (management-)teams, interne academies/opleidingsprogramma's en individuele medewerkers. Het ontwikkelen van leiderschap, vertrouwen, samenwerking en communicatie in teams en organisatie- of teamcultuur is steeds de kern.

   

  Er zijn twee niveaus: jezelf kennen en ontwikkelen, én je interactie met de buitenwereld zo vormgeven dat het klopt met wie jij wilt zijn en wat je te doen hebt. Mijn persoonlijke hoop is, dat we op die manier bijdragen aan een (werk)wereld waarin het goed toeven is. Dat we ons durven inzetten voor een omgeving waarin openheid, gelijke behandeling, rechtvaardigheid, aandacht en vertrouwen normaal zijn.

  Een belangrijke stap in het ontwikkelen van leiderschap is het vergroten van (zelf)inzicht. Het start bij onderzoeken hoe je gevoelens, je denken, verhalen en gedrag samenhangen en de manier waarop je jezelf beschermt tegen gevoelens van kwetsbaarheid. Als we onbewust en ongeoefend blijven, reageren we vaak vanuit onze 'standaardinstellingen'. Dat is vaak niet hoe we de dingen zouden willen doen en draagt meestal niet bij aan goede gesprekken en sterke relaties.

   

  Vertrouwen is een belangrijk thema, waar het vaak schuurt. Weten hoe vertrouwen en kwetsbaarheid elkaar 'nodig hebben', hoe vertrouwen groeit en afneemt, en wat dat betekent voor je gedrag, kan veel opleveren.

   

  Kunnen omgaan met emoties (ook de moeilijke) vraagt een groei in emotionele vaardigheid, wat bestaat uit letterlijk 'taalvaardigheid' maar ook het ongemak leren hanteren dat ermee gepaard gaat. Eigenlijk willen we steeds terug kunnen vallen op onszelf. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan je waarden; je leidraad voor keuzes & gedrag, en zelfvertrouwen; leren dat (en hoé) je op je zelf kan vertrouwen.

  Ik ben gecertificeerd begeleider van Dare to lead
  en maak in al mijn werk gebruik van het onderzoek van professor Brené Brown (Dare to lead, Rising strong, De kracht van kwetsbaarheid etc.).

   

  Hoe we met elkaar omgaan, met elkaar communiceren en of we ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen op het werk, is van groot belang voor het individu én de organisatie.

  Ik draag daar graag aan bij met:

  • Courageous conversations
  • Dare to lead(TM)
  • Conversational leadership
  • Spreken met moed
  • De kracht van introvert zijn (introvert leiderschap).

  Ook kan er training of begeleiding op maat aangeboden worden.

  Voor meer informatie of de mogelijkheid van een individuele inschrijving kunt u een bericht sturen via het contactformulier.

   

  OPEN VOOR INSCHRIJVING:

   

  Conversational Leadership

  Eerste keer als open inschrijving

  4-daags / 3 maanden- opleidingstraject | start in oktober.

  Meer informatie via een bericht.

   

  Voor wie

  Conversational leadership is een intensieve, praktische en persoonlijke training voor mensen die een manier van leiderschap ambiëren die moedig, oprecht en verbindend is. Het is bedoeld voor (toekomstige) leiders in organisaties, bij de overheid, in bedrijven, in teams: voor project-, interim- en verandermanagers, teamleiders en adviseurs.

   

  Ontwikkelbehoeften van deelnemers

  • Je wilt je graag versterken in je rol als (informeel) leider, coördinator en (senior)adviseur.
  • Het is voor jou een logische stap om vanuit een groter inzicht in je denken, je gevoelswereld en je gedrag, betere gesprekken te gaan voeren met je (professionele) omgeving.
  • Je wilt de moed vinden om een stap te zetten, ook als je situaties, gesprekken en mensen liever uit de weg gaat.
  • Je wilt je kwetsbaarheid kunnen hanteren, in het bijzonder als het (te) spannend wordt.
  • Je wilt de moed ontwikkelen om autonoom te handelen vanuit je eigen visie, terwijl je rekening houdt met je opdracht, rol en verantwoordelijkheden.

  En je wilt leren

  • Hoe je moedig leiderschap, zoals Brené Brown schrijft, in de praktijk kunt brengen. Welke handvatten kun je daarvoor gebruiken?
  • Hoe je om gaat met je eigen emoties en die van een ander.
  • Hoe je bewust aanwezig blijft in lastige situaties en taal vindt om jezelf uit te drukken en met de ander in contact te komen en te blijven.
  • Hoe je trouw blijft aan je eigen waarden terwijl je je verhoudt tot die van een ander of de organisatie.
  • Hoe je vertrouwen en moed helpt ontwikkelen in je team.

  Conversational leadership begint bij een basishouding die in al je handelen meespreekt, of je nu een team aanstuurt, een (bewoners)overleg leidt of een moeilijke boodschap brengt. Met deze houding nodig je jezelf en de mensen met wie je werkt uit om zichzelf te zijn, om zich te uiten, om initiatief te nemen, te experimenteren én fouten te maken. Nieuwsgierigheid, moed, compassie en ruimhartigheid zijn hierbij belangrijke vaardigheden.

   

  Twee vragen dienen als leidraad:

  Who do I choose to be?

  And how will we work together?

   

  De eerste vraag staat voor het gesprek met jezelf: Wie wil jij zijn? Waar sta je voor? Wat stuurt je gedrag, denken en voelen? Welke interne processen maken het je lastig om moedig te handelen?

   

  De tweede vraag staat voor hoe we ons verhouden tot de buitenwereld, onszelf uiten en werken aan vertrouwen en een prettige werkomgeving.

   

  Conversatie is ‘alles’: een krachtige manier om je leiderschap vorm te geven naar buiten en naar binnen: om in contact te staan met de mensen om ons heen én om het gesprek met onszelf aan te gaan.

  Het komt tot uiting in het moedige gesprek, een manier van communiceren die is gebaseerd is op nieuwsgierigheid, aanwezig zijn en acceptatie van wat er is. Met als doel ook de moeilijke gesprekken te kunnen voeren en daarmee bij te dragen aan vertrouwen.

   

  Deze training is gericht op het verder ontwikkelen van (zelf)inzicht en vaardigheden voor teamleiders, projectleiders, managers en adviseurs. We maken gebruik van inzichten uit het leiderschapsonderzoek van Brené Brown (Durf te leiden) gecombineerd met inzichten van onder meer Margaret Wheatly, David Whyte, Kristin Neff, en breed gedragen visies op de menselijke psyche en ontwikkeling.

   

  We passen het toe op de specifieke taken en rollen die we vervullen. We oefenen met vaardigheden en praktische handvatten om de voorwaarden te scheppen voor open communicatie, samenwerking en vertrouwen.

   

  Samenvatting en praktisch

  Dit opleidingsprogramma combineert belangrijke elementen uit het Dare to lead™ leiderschapsprogramma van Dr. Brené Brown met werk van andere experts op het gebied van communicatie, leiderschap, vertrouwen en zelf-compassie.

  Wetenschappelijk onderzoek, (zelf)reflectie en nieuwsgierigheid vormen de basis van dit traject. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden van handelen en zetten concreet (kleine) stappen die betekenisvol en uitvoerbaar zijn.

   

  De focus ligt op de toepasbaarheid in specifieke situaties, taken en rollen. We oefenen met vaardigheden en praktische handvatten.

   

  Gedetailleerde informatie kun je opvragen door een bericht te sturen naar mieke@miekecoupe.nl of via het contactformulier. Welkom!

   

  UITGELICHT in-company aanbod:

   

  Durf te leiden | Dare to Lead™

  Een programma over leiderschap, organisatiecultuur, samenwerken en moedige gesprekken.

   

  Dare to Lead™ heeft tot doel om moedig leiderschap, moedige teams en moedige organisaties te ontwikkelen. Moed is een verzameling van vier vaardigheden die te leren, te meten en te observeren zijn en die je praktisch kunt toepassen in je werk. Het ontwikkelen van deze vier vaardigheden vormt de basis van deze training die is ontwikkeld door dr. Brené Brown en haar team op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Brené Brown is o.a. bekend van de boeken De kracht van kwetsbaarheid, De moed van imperfectie en Dare to lead, vertaald als Durf te leiden.

   

  Waarom zouden we moedig leiderschap willen ontwikkelen?

   

  In dit werk wordt een leider gedefinieerd als iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen. Als moedig leiderschap ontbreekt zien we een aantal cultuurproblemen waarmee organisaties over de hele wereld worstelen, waaronder:

   

  1. Lastige gesprekken, waaronder het geven van eerlijke, productieve feedback worden vermeden. Met als gevolg een gebrek aan duidelijkheid, achter de rug om praten en verminderend vertrouwen en betrokkenheid.

  2. Gebrek aan empathie en gevoel van verbondenheid.

  3. Te vaak wordt anderen de schuld gegeven, onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en onvoldoende geleerd.

  4. Als er iets misgaat, komen individuen en teams snel met ineffectieve en niet-duurzame oplossingen in plaats van tijd te nemen om te achterhalen wat nu werkelijk het probleem is.

  5. Niet genoeg mensen nemen verstandige risico’s of delen moedige ideeën om mee te gaan in veranderende eisen en een behoefte aan innovatie. Als mensen bang zijn voor negatieve reacties als ze iets nieuws proberen en het mislukt of als ze een radicaal nieuw idee aandragen, is het te verwachten dat er niets verandert.

   

  De gemeenschappelijke noemer van deze problemen is een gebrek aan moed. En de grootste belemmering voor moed is het harnas dat we aantrekken om ons te beschermen tegen kwetsbaarheid. Om moedig leiderschap te ontwikkelen, moeten we een cultuur creëren waarin het vanzelfsprekend is dat we elkaar open en nieuwsgierig tegemoet treden en lastige gesprekken aangaan. Een cultuur waarin het aantrekken van een harnas niet nodig is én niet beloond wordt. ­Het ontwikkelen van moed is tegelijkertijd sterk persoonlijk én een proces op niveau van organisatiecultuur.

   

  Het Dare to lead ™ programma is vormgegeven rond de vier pijlers van moedig leiderschap:

  1. Hanteren van kwetsbaarheid
  2. Werken vanuit je waarden
  3. Werken aan vertrouwen
  4. Veerkracht ontwikkelen: leren van tegenslag, teleurstelling en fouten

  We relateren moedig leiderschap steeds aan de organisatie, je rol en wat je te doen staat, in individuele gesprekken, vergaderingen, teambijeenkomsten of momenten waar het ‘erop aan komt’. Hoe ziet moed eruit en hoe pas je het toe?

  We gaan aan de slag met handvatten en taal die houvast geven om lastige situaties en gesprekken te onderzoeken en aan te gaan.

   

  De toon van de training is reflectief, onderzoekend én praktisch. Met behulp van ‘theorie’ (taal, concepten, achtergronden), dialoog, (zelf)reflectie, video’s, individuele en groepsopdrachten doorlopen we de materie. We oefenen moedige gesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van een (Engelstalig) werkboek.

   

  Voor wie?

  Dare to lead™ is bedoeld voor (toekomstige) leiders: voor project-, interim-managers, teamleiders, (organisatie-)adviseurs. Ook teams kunnen zich hiermee sterk ontwikkelen.

   

  Het is mogelijk om deze training binnen de eigen organisatie aan te bieden, in interne academies. opleidingsprogramma's of leiderschapstrajecten.

   

  Courageous Conversations / Moedige gesprekken

   

  Courageous Conversations is een praktische en diepgaande training voor mensen die bereid zijn te reflecteren op zichzelf en een manier van communiceren nastreven die moedig en oprecht is. De training is ook geschikt voor teams die de dynamiek in hun samenwerking willen veranderen en de onderlinge verbondenheid en vertrouwen willen vergroten.

   

  Tijdens de training onderzoeken en leren we wat ervoor nodig is om moedige, betekenisvolle gesprekken in professionele context te voeren en waarom we dat zouden willen. We kijken naar wat in de weg zit en wat juist helpt. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. Bijvoorbeeld de vier pijlers van moed uit de onderzoeken van Dr. Brené Brown (auteur van o.a. De kracht van kwetsbaarheid en Durf te leiden).

   

  Courageous Conversations is geen tool of stappenplan, maar een manier van kijken, van zijn, die aanspoort tot authenticiteit, moed en nieuwsgierigheid.

   

  De training is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden. Doel is je bewust te worden van hoe je communiceert en wat daarin je ‘standaardinstelling’ ofwel je automatische reactie is. Dat is handig, zeker als je merkt dat je reacties niet (altijd) leiden tot goede gesprekken of samenwerking.

   

  We leren helder kijken naar ons eigen denken, voelen en gedrag. Zien beter de oorzaak en consequenties van ons en andermans (onbewuste) handelen. We oefenen vaardigheden om ongemak, onzekerheid en emoties tijdens gesprekken te hanteren en om vertrouwen in samenwerkingen te versterken. We werken aan empathie, feedback, nieuwsgierigheid, grenzen en het hanteren van gevoelens van kwetsbaarheid. Zodat je met meer vertrouwen de gesprekken gaat voeren die belangrijk zijn in je werk.

   

  Spreken met moed (groep of individueel)

  Ik help (zelfstandige) professionals, leiders & CEO's om interne en externe gesprekken en presentaties te houden die duidelijk en integer zijn en bijdragen aan een cultuur van vertrouwen.

   

  Ik begeleid je niet naar de 'perfecte' presentatie. Wel naar een ervaring van waarachtigheid. Te kunnen spreken over wat gezegd en gehoord moet worden en bewust bij te dragen aan vertrouwen binnen je organisatie, (project)team of samenwerkings-partners: daar werken we aan. Als je vrijer wilt kunnen spreken, en de moeilijke onderwerpen op tafel wilt brengen, zul je onder ogen moeten zien wat je tegenhoudt om dat te doen. Je leert geen trucjes, omdat die simpelweg niet werken. Wat we wél doen: leren zien en doen wat nodig is om verbondenheid en vertrouwen te versterken én volkomen duidelijk te spreken.

   

  Hoe werk ik?

  We werken in (kleine) groepen of individueel. Ik werk praktisch en ervaringsgericht, dat wil zeggen: we geven (nieuwe) kennis handen en voeten door te oefenen met nieuwe vaardigheden. De aanpak is doorvlochten van oefeningen en interactie (met andere deelnemers en de trainer/coach en gericht op (zelf)reflectie en vergaren van inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Het is niet gericht op het snel oplossen van 'mankementen' maar juist op het doorlopen van een (ontwikkel/leer-) proces dat geïntegreerd kan worden in werk en leven.

   

  Ik werk in het Engels en Nederlands.

  I work in Dutch as well as in English.

   

  Meer weten? Want to know more?

  Please contact me at mieke@miekecoupe.nl or via the contact form below.

   

  Voor meer informatie of training met een open inschrijving kun je contact opnemen via het contactformulier onderaan de website.

   

   

  Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) en de European Mentoring & Coaching Counsil (EMCC). Het leiderschapswerk (of delen daarvan) van Durf te leiden | Dare to Lead™ voer ik uit onder voortdurende evaluatie van BBEARG, de Brené Brown Education and Research Group.

   

 • in de Popcorn-principle-podcast:

  Een persoonlijk gesprek met Noëlla de Jager van Goodplace2work over zoeken, kwetsbaarheid, niet-weten en vinden wat zinvol voelt. Met fragmenten over mijn werk, o.a. met Dare to leadvan Brené Brown.

   

 • Opdrachtgevers

  Courageous conversations | Conversational leadership | De kracht van introvert zijn | Dare to lead

  JvtS & partners, Erasmus MC, Sophia Research, VENA, Gemeente Utrecht (PMB, Ruimte, W&I, trainees e.a.), Gemeente Gooise Meren, Gemeente Amsterdam, Gemeente Meerssen, LAP&P Consultants, ProQR Therapeutics, Career Centre TUDelft.

  Spreken | Gespreksleiderschap

  Aster ICT, Dockwize, Gemeente Utrecht (PMB, Ruimte en W&I), Alfalaval, VUMC Amsterdam, architecten(bureaus), kunstacademie St. Joost, Spring Training.

 • Wat deelnemers zeggen:

   

  Wat een fijne training om te volgen en hoe nodig! Ik raad het iedereen aan. Laten we samen een beweging van meer openheid, congruentie, kwetsbaarheid en moed in de organisatie creëren! (deelnemer Dare to lead)

   

  Als je wilt ontdekken waar jij als persoon voor staat, hoe je volgens je waarden kunt leven, als je wilt leren hoe je de balans bewaakt tussen privé en werk en dat moed niet zonder kwetsbaarheid gaat, dan is dit een zeer waardevolle training. (Deelnemer dare to lead)

   

  De training was ontzettend waardevol voor mijn professionele (en persoonlijke) groei. De inhoud van de training ontspringt vanuit de theorie van Brené Brown. Mieke faciliteerde de veilige leeromgeving die hierbij van belang is. De opbouw van de training was logisch en helder waardoor we veel materie in weinig tijd konden behandelen zonder overweldigd te worden. Mieke legde de concepten begrijpelijk uit en nam de tijd wanneer iets onduidelijk was of wanneer de situatie vroeg om meer uitleg (en/of voorbeelden). Ik raad de training bij haar van harte aan.

  (Dorothe okkerse, gemeente utrecht, volgde Conversational Leadership)

  +

  Mieke Coupé has a lot of energy, a good vibe, trustworthy, tells helpful examples and takes the participants through the whole learning material/process. Everyone, every company should hear what she stands for. (participant of courageous conversations)

  +

  I very much appreciated Mieke’s way and style of training and her authenticity. Especially creating a safe and open space for the participants to be vulnerable and to safely travel inward and reflect.

  +

  Deze training heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven die ik meeneem in zoveel mijn werk als privéleven

  +

  Mieke practiced what she preached. Trustfull! Can create the best atmosphere you need.

  +

  Very to the point and organized. We did a lot, without feeling any pressure time wise.

  +

  Mieke is veilig, open en uitnodigend!

  +

  Ik sta nu met meer vertrouwen voor de groep en ga ook rustiger naar gesprekken toe.

  (Rob Hendriks | W&I, Gemeente Utrecht)

  +

  Your workshop helped me lose a big burden off my shoulders and now I feel like I can fly. Speaking in front of people is no longer a dreadful nightmare but an opportunity. It’s liberating. It’s empowering. And I’m so enormously thankful you helped me.

  (Rayna van Aalst | Reina Organics)

  +

  Mieke inspireert. Ze zoekt de grens op, zorgt ervoor dat anderen zich veilig voelen en tegelijk wel uit de comfortzone stappen. Ik waardeer haar openheid, snelheid en de speelse lach waarmee ze mij en deelnemers in de training telkens weer uitdaagt om mezelf / jezelf te zijn.

  (Hugo Majoor | Trainer met wie ik werkte als trainingsacteur)

  +

  Dat haal ik er uit: ik kán het.

  (Claudy Truschel | Femvital)

 • Aanbod

  Courageous conversations

  We kijken naar wat er in de weg zit en wat juist helpt om moedige gesprekken te voeren. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. De woorden die je veel zult horen zijn moed, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid.

   

  We focussen op de manier waarop we (professionele) gesprekken voeren, wat we uit de weg gaan en welke gesprekken van ons vragen dat we ze wél aangaan, ook al zijn ze lastig. We reflecteren, doen kennis op en oefenen met nieuwe of bekende vaardigheden waar we sterker in willen worden.

   

  Courageous conversation is een attitude die in al je handelen meespreekt. Het is een manier van kijken, van zijn, die er voor zorgt dat je authentieker én met vertrouwen communiceert. Geen trucjes of 'de weg afsnijden'. We stimuleren nieuwsgierigheid, duidelijkheid, en een ruimhartige blik. Naar jezelf en die ander. Want daarmee heb je het te doen .

  Conversational leadership

  Conversational leadership begint bij een basishouding die in al je handelen meespreekt, of je nu een team aanstuurt, een (bewoners)overleg leidt of een moeilijke boodschap brengt. Met deze houding nodig je jezelf en de mensen met wie je werkt uit om zichzelf te zijn, om zich te uiten, om initiatief te nemen, te experimenteren én fouten te maken.

   

  Nieuwsgierigheid, moed, compassie en ruimhartigheid zijn hierbij belangrijke vaardigheden.

   

  Twee vragen dienen als leidraad:

  Who do I choose to be?

  And how will we work together?

   

  De eerste vraag staat voor het gesprek met jezelf: Wie wil jij zijn? Waar sta je voor? Wat stuurt je gedrag, denken en voelen? Welke interne processen maken het je lastig om moedig te handelen?

  De tweede vraag staat voor hoe we ons verhouden tot de buitenwereld, onszelf uiten en werken aan vertrouwen en een prettige werkomgeving.

   

  Conversatie is ‘alles’: een krachtige manier om je leiderschap vorm te geven naar buiten en naar binnen. Het komt tot uiting in het moedige gesprek, een manier van communiceren die is gebaseerd is op nieuwsgierigheid, aanwezig zijn en acceptatie van wat er is. Met als doel ook de moeilijke gesprekken te kunnen voeren en daarmee bij te dragen aan vertrouwen.
   
  Deze training is gericht op het verder ontwikkelen van (zelf)inzicht en vaardigheden voor teamleiders, projectleiders, managers en adviseurs.
   
  We maken gebruik van inzichten uit het leiderschapsonderzoek van Brené Brown (Durf te leiden) gecombineerd met inzichten van onder meer Margaret Wheatly, David Whyte, Kristin Neff, en breed gedragen visies op de menselijke psyche en ontwikkeling.
   
  We passen het toe op specifieke taken en rollen. We oefenen met vaardigheden en praktische handvatten om de voorwaarden te scheppen voor open communicatie, samenwerking en vertrouwen.

   

  Dare to Lead™

  Een programma over leiderschap, organisatiecultuur, samenwerken en moedige gesprekken.
   
  Dare to lead™ heeft tot doel om moedig leiderschap, moedige teams en moedige organisaties te ontwikkelen.
   
  Moed, zo blijkt uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek, is een verzameling van vier vaardigheden die te leren, te meten en te observeren zijn en die je praktisch kunt toepassen in je werk. Het ontwikkelen van deze vier vaardigheden vormt de basis van dit programma dat is ontwikkeld door dr. Brené Brown en haar team. Brené Brown is o.a. bekend van de boeken De kracht van kwetsbaarheid, De moed van imperfectie en Dare to lead, vertaald als Durf te leiden.
   
  Aan Dare to lead™ nemen, wereldwijd, huidige en toekomstige leiders en volledige organisaties of organisatieonderdelen deel: managers, teamleiders, trainees, (organisatie-)adviseurs, directie, bestuur. Ook teams kunnen zich hiermee sterk ontwikkelen. Ik werk zelf graag met adviseurs, managers, team- of projectleiders, trainees en teams.
   
  Waarom willen we moedig leiderschap ontwikkelen?

  Als moedig leiderschap ontbreekt zien we een aantal (cultuur)problemen waarmee organisaties over de hele wereld worstelen, waaronder:
  1. Lastige gesprekken, waaronder het geven van eerlijke, productieve feedback, worden vermeden. Met als gevolg een gebrek aan duidelijkheid, achter de rug om praten, minder vertrouwen en betrokkenheid.
  2. Als er iets misgaat, komen individuen en teams snel met ineffectieve en niet-duurzame oplossingen in plaats van tijd te nemen om te achterhalen wat nu werkelijk het probleem is.
  3. Niet genoeg mensen nemen verstandige risico’s of delen moedige ideeën om mee te gaan in veranderende eisen en een behoefte aan innovatie.

   

  De gemeenschappelijke noemer van deze problemen is een gebrek aan moed. En de grootste belemmering voor moed is het harnas dat we aantrekken om ons te beschermen tegen kwetsbaarheid. Om moedig leiderschap te ontwikkelen, moeten we een cultuur creëren waarin het vanzelfsprekend is dat we elkaar open en nieuwsgierig tegemoet treden en lastige gesprekken aangaan. Een cultuur waarin het aantrekken van een harnas niet nodig is én niet beloond wordt.

  -----
  Ik ben één van de vijf Nederlandssprekende gecertificeerde facilitatoren.
   

  Gespreksleiderschap

  Goed voorbereid leiding nemen bij een bijeenkomst terwijl je soepel meebeweegt met wat zich voordoet en je je actief inzet om het onderling vertrouwen te vergroten of te bevestigen.

   

  - Je rol authentiek en overtuigend invullen én bijdragen aan het doel.

  - Kennis en kunde vergaren over wat essentieel is om met vertrouwen een vergadering, staf of inspraakavond te begeleiden én daarbij bij te dragen aan het vergroten van onderling vertrouwen.

  - Zodat je zelfs bij heel lastige bijeenkomsten weet wat je te doen staat.

   

  Voor (project)managers, adviseurs en andere professionals die hun zelfvertrouwen en vaardigheden willen vergroten.

  Spreken met moed.

  Ik begeleid je niet naar de 'perfecte' presentatie. Wel naar een presentatie/speech waarbij je de moed hebt om jezelf te laten zien en te spreken over wat gezegd en gehoord moet worden. Om met jouw woorden bij te dragen aan vertrouwen binnen je organisatie, (project)team of samenwerkings-partners.

  De kracht van introvert zijn

  Een training voor introverte professionals, managers en projectleiders die de kracht van hun eigen temperament willen inzetten en willen groeien vanuit hun natuurlijke stijl. Alhoewel...het gaat hier nèt zozeer over extraverten. En alles er tussenin.

   

  We duiden verschillen in temperament, en hoe dat doorwerkt in behoeften, energie, manier van denken, beslissingen nemen, bijdragen in overleggen etc. En we kijken hoe we elkaar meer kunnen vinden, tegemoet komen, begrijpen, versterken. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van een temperament te zien, bereid te zijn om sommige zaken anders in te richten en, niet in de laatste plaats, door nieuwsgierig te blijven.

   

  Goed te combineren met of te integreren in de andere trainingen. 2021 is het laatste jaar dat deze training in pure vorm gegeven wordt.

 • Over Mieke

  Als tiener werd ik me er bewust van dat ik een gevoelig soort mens ben. Ik luisterde en observeerde graag. Ik had er soms last van dat ik niet vlot was met woorden, geen gevatte humor tot mijn beschikking had en niet vaardig was in 'small talk'. Ik hield van diepgaande en persoonlijke gesprekken. Ik heb altijd zo'n vaag gevoel gehad dat mijn gevoeligheid een bepaalde kwaliteit in zich moest hebben, maar het kostte me jaren om het ook echt te 'vatten'. De boeken 'De moed van imperfectie' en 'De kracht van kwetsbaarheid' van onderzoekster Brené Brown hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Ook Susan Cain met haar boek 'Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen' hielp me mezelf in een ander daglicht te zien. Het gaf voor mij nieuwe betekenis aan hoe ik me bewoog in de wereld.
   
  Inmiddels heb ik genoeg woorden om uit te drukken waar het mij om gaat. Namelijk dit: dat je het risico moet nemen om jezelf te zijn en te laten zien. Dat betekent dat je je eigenheid als kracht mag gaan zien in plaats van als iets wat lastig is. Het betekent ook dat je je idee over wie je denkt te moeten zijn aan de wilgen mag hangen. Dat je mag stoppen met je te plooien naar wat je denkt dat anderen van je verwachten. En dat je de moed verzamelt om trouw te zijn aan een manier van leven en werken die jou past. Aan waar jijzelf in gelooft. Mét ruimte en een ruimhartige blik naar anderen. Als je zelf kiest voor moed, werkt dat aanstekelijk.
   
  Eind maart 2019, was ik in Texas (VS). Ik ben nu een gecertificeerd Dare to lead ™ Facilitator. Opgeleid door Brené Brown zelf. Ik ben blij en ook trots dat ik haar werk officieel mag faciliteren. Ik ben vastberaden om dit in Nederland en Europa te doen. Om moed en moedig leiderschap te helpen ontwikkelen in organisaties. Zodat we erop kunnen vertrouwen dat er ruimhartig en duidelijk met elkaar gesproken wordt, er moed getoond wordt en ruimte is voor het gevoel van kwetsbaarheid dat daarbij komt kijken. Zodat we bewust werken aan vertrouwen en de vaardigheid ontwikkelen om te leren van mislukkingen en teleurstellingen. En we zo een omgeving creëren waarin het goed werken is.
   
  Volop 'leven in je leven', daar teken ik voor. Schijn laten varen en met aandacht de dingen -op mijn manier- doen, zijn voor mij belangrijke elementen. Ik ben op mijn 44 ste begonnen met pianoles en met (sport) klimmen. Nieuwe dingen leren, mezelf ontwikkelen en dingen doen waarvan ik niet dacht dat ik ze zou durven: dat vind ik geweldig. Muziek, met name Bach, Corelli, en Purcell, is onmisbaar in mijn leven.
   

  Ik lees zoveel ik kan en neem mee wat me raakt. Op dit moment ben ik onder de indruk van het werk van Margaret Wheatly (o.a. Who do we choose to be; facing reality, claiming leadership, restoring sanity), Zelfcompassie van Kristin Neff en Manu Keirse's Helpen bij verlies en verdriet.

  Ik hou van de 'mooie gesprekken': dat het ergens over mag gaan. Lichtheid, humor én de wezenlijke dingen.

  Erkend Dare to Lead™ Facilitator

  April 2019

  Dare to Lead™ is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd programma om te werken aan moed in organisaties, gebaseerd op het onderzoek van professor Brené Brown. Het is ontworpen om uitgevoerd te worden door professionals op het gebied van organisatieontwikkeling die hiervoor opgeleid zijn door Brené Brown Education and Research Company.

   

  Verbonden aan The Curiosophy Collective

  Curiosophy is de praktijk van nieuwsgierigheid in werk en leven. Curiosophy Academy is een uitdagende plek waar je leert om je nieuwsgierigheid effectief in te zetten ten behoeve van wezenlijke vraagstukken in leven en werk. Vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog zijn de pijlers waar vanuit we werken. www.thecuriosophycollective.com

  School voor Presentatiecoaching

  Professioneel Presentatiecoach, Certificaat 2014 - 2015

  PE's NOBCO erkend.

  Train de trainer bij Academy for Inspirational Leaderschip

  Trainer, Certificaat 2011 - 2011
  Een training waarbij ik leerde om een groep op een gelijkwaardige te begeleiden in hun leerproces. Kijkend naar behoeften en gebruikmakend van de kennis en ervaring van de deelnemers.

  Coach | Counseler

  Academie voor counseling en coaching | 2008 - 2010
  Hier leerde ik over de kracht van zwijgen, luisteren en vragen stellen, zaken die ik van nature graag doe, maar nog niet op waarde wist te schatten.

  Erasmus University Rotterdam

  Kunst- en Cultuurwetenschappen, Drs 1996 - 2001
  Afgestudeerd met de scriptie 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal', over loopbanen van vrouwen in de beeldende kunst (2001). Een kwantitatief onderzoek naar sekseverschillen in de carrières van beeldend kunstenaars in Nederland.

  Codarts | De Beweeging | Dansacademie Brabant

  Moderne dans 1992 - 1996

  Dans: mijn eerste liefde. Nu nóg mijn meest krachtige en vanzelfsprekende uitingsvorm.

   

  Tot mijn 25ste piekerde ik er niet over om mijn mond open te doen voor een groep mensen. Ik ben nog steeds verwonderd hoe ik bij spreken (in de brede zin van het woord) ben uitgekomen. Hoewel de vanzelfsprekendheid daarvan me meer en meer duidelijk is geworden....

   

  Dansen deed ik vanaf mijn zevende. Ik oefende pirouettes voor de glazen deur waarin ik mezelf weerspiegeld zag. Voordat ik mijn master behaalde in de Kunst- en Cultuurwetenschappen, trainde ik om moderne danseres te worden. Dansen zie ik als mijn eerste taal, hoewel ik inmiddels best goed overweg kan met woorden.

   

   
 • Let's Chat!

  Email
  LinkedIn
  Rotterdam Area, Netherlands
 • Contact