• Home

  Certified Dare to Lead™ Facilitator | Courageous conversations | Conversational leadership | Spreken met vertrouwen

  Je vindt hier trainingen, ontwikkeltrajecten en coaching voor (management-)teams, interne academies/opleidingsprogramma's en individuele medewerkers.

  Uitgangspunt is steeds het ontwikkelen van leiderschap, (zelf)vertrouwen, samenwerking en communicatie in teams en organisatie- of team-cultuur.

  Met als doel het versterken van inzicht in eigen gevoelens, denken en gedrag (en de manier waarop we daarmee de plank behoorlijk kunnen misslaan), groei van vertrouwen, bewuster kunnen omgaan met emoties op het werk (ook de moeilijke), weten waar je voor staat, vergroot zelfvertrouwen en meer moed om de dingen aan te gaan.

  Ik maak onder andere gebruik van het onderzoek van dr. Brené Brown naar de rol van moed in leiderschap en organisaties. Sinds maart 2019 ben ik gecertificeerd begeleider van Dare to lead
  . Ik werk graag aan bewustwording rond en verbetering van de kwaliteit van (professionele) relaties, communicatie en vertrouwen in een organisatie. Hoe we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar spreken en of we ons 'thuis' voelen op het werk is van groot belang voor het individu én de organisatie.

  Ik ontwikkel me voortdurend en neem wat me raakt, mee. Op dit moment lees ik boeken van Margaret Wheatly (o.a. Who do we choose to be; facing reality, claiming leadership, restoring sanity), A. Edmonson (De onbevreesde organisatie) en Godfried Ijsseling (De zelfbewuste leider). Ik hou van de 'serieuze gesprekken': dat het ergens over mag gaan. Lichtheid, humor én de wezenlijke dingen.

  De bijdrage die ik kan leveren (een combinatie van):
  Courageous conversations
  Dare to lead(TM)
  Conversational leadership
  Spreken voor/met vertrouwen
  De kracht van introvert zijn (introvert leiderschap).

   

  Durf te leiden | Dare to Lead™

  Een programma over leiderschap, organisatiecultuur, samenwerken en moedige gesprekken.

   

  Dare to lead™ is een intensieve en persoonlijke training voor mensen die een manier van leiderschap ambiëren die moedig en oprecht is. In deze training is een leider iemand die de verantwoordelijkheid neemt om het potentieel in mensen en processen te zoeken en die de moed heeft om dat potentieel te ontwikkelen.

   

  Het programma heeft tot doel om moedig leiderschap, moedige teams en moedige organisaties te ontwikkelen. Moed is een verzameling van vier vaardigheden die te leren, te meten en te observeren zijn en die je praktisch kunt toepassen in je werk. Het ontwikkelen van deze vier vaardigheden vormt de basis van deze training die is ontwikkeld door dr. Brené Brown en haar team op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Brené Brown is o.a. bekend van de boeken De kracht van kwetsbaarheid, De moed van imperfectie en Dare to lead, vertaald als Durf te leiden.

   

  Waarom zouden we moedig leiderschap willen ontwikkelen?

   

  Als moedig leiderschap ontbreekt zien we een aantal cultuurproblemen waarmee organisaties over de hele wereld worstelen, waaronder:

   

  1. Lastige gesprekken, waaronder het geven van eerlijke, productieve feedback worden vermeden. Met als gevolg een gebrek aan duidelijkheid, achter de rug om praten en verminderend vertrouwen en betrokkenheid.

  2. Gebrek aan empathie en gevoel van verbondenheid.

  3. Te vaak wordt anderen de schuld gegeven, onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en onvoldoende geleerd.

  4. Als er iets misgaat, komen individuen en teams snel met ineffectieve en niet-duurzame oplossingen in plaats van tijd te nemen om te achterhalen wat nu werkelijk het probleem is.

  5. Niet genoeg mensen nemen verstandige risico’s of delen moedige ideeën om mee te gaan in veranderende eisen en een behoefte aan innovatie. Als mensen bang zijn voor negatieve reacties als ze iets nieuws proberen en het mislukt of als ze een radicaal nieuw idee aandragen, is het te verwachten dat er niets verandert.

   

  De gemeenschappelijke noemer van deze problemen is een gebrek aan moed. En de grootste belemmering voor moed is het harnas dat we aantrekken om ons te beschermen tegen kwetsbaarheid. Om moedig leiderschap te ontwikkelen, moeten we een cultuur creëren waarin het vanzelfsprekend is dat we elkaar open en nieuwsgierig tegemoet treden en lastige gesprekken aangaan. Een cultuur waarin het aantrekken van een harnas niet nodig is én niet beloond wordt. ­Het ontwikkelen van moed is tegelijkertijd sterk persoonlijk én een proces op niveau van organisatiecultuur.

   

  Het Dare to lead ™ programma is vormgegeven rond de vier pijlers van moedig leiderschap:

  1. Hanteren van kwetsbaarheid
  2. Werken vanuit je waarden
  3. Werken aan vertrouwen
  4. Veerkracht ontwikkelen: leren van tegenslag, teleurstelling en fouten

  We relateren moedig leiderschap steeds aan de organisatie, je rol en wat je te doen staat, in individuele gesprekken, vergaderingen, teambijeenkomsten of momenten waar het ‘erop aan komt’. Hoe ziet moed eruit en hoe pas je het toe?

  We gaan aan de slag met handvatten en taal die houvast geven om lastige situaties en gesprekken te onderzoeken en aan te gaan.

   

  De toon van de training is reflectief, onderzoekend én praktisch. Met behulp van ‘theorie’ (taal, concepten, achtergronden), dialoog, (zelf)reflectie, video’s, individuele en groepsopdrachten doorlopen we de materie. We oefenen moedige gesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van een (Engelstalig) werkboek.

   

  Voor wie?

  Dare to lead™ is bedoeld voor (toekomstige) leiders: voor project-, interimmanagers, teamleiders, (organisatie-)adviseurs. Ook teams kunnen zich hiermee sterk ontwikkelen.

   

   

  Het is mogelijk om deze training binnen de eigen organisatie aan te bieden, in interne academies. opleidingsprogramma's of leiderschapstrajecten.

   

  Vanaf het voorjaar 2020 zal ik Dare to lead als open inschrijving aanbieden in de vorm van een vierdaagse training. Je kunt meer informatie opvragen via het contactformulier.

   

   

  Courageous Conversations

   

  Courageous Conversations is een intensieve en persoonlijke training voor mensen die bereid zijn te reflecteren op zichzelf en een manier van communiceren nastreven die moedig en oprecht is. De training is ook geschikt voor teams die de dynamiek in hun samenwerking willen veranderen en de onderlinge verbondenheid en vertrouwen willen vergroten.

   

  Tijdens de training onderzoeken en leren we wat ervoor nodig is om moedige, betekenisvolle gesprekken in professionele context te voeren en waarom we dat zouden willen. We kijken naar wat in de weg zit en wat juist helpt. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. Bijvoorbeeld de vier pijlers van moed uit de onderzoeken van Dr. Brené Brown (auteur van o.a. De kracht van kwetsbaarheid en Durf te leiden).

   

  De basis van Courageous Conversations is een houding die in al je handelen meespreekt. Het is een manier van kijken, van zijn, die aanspoort tot authenticiteit, moed en nieuwsgierigheid.

   

  De training is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden. Doel is je bewust te worden van hoe je communiceert en wat daarin je ‘standaardinstelling’ ofwel je automatische reactie is. Dat is handig, zeker als je merkt dat je reacties niet (altijd) leiden tot goede gesprekken of samenwerking.

   

  We leren helder kijken naar ons eigen denken, voelen en gedrag. Zien beter de oorzaak en consequenties van ons en andermans (onbewuste) handelen. We oefenen vaardigheden om ongemak, onzekerheid en emoties tijdens gesprekken te hanteren en om vertrouwen in samenwerkingen te versterken. We werken aan empathie, feedback, nieuwsgierigheid, grenzen en het hanteren van gevoelens van kwetsbaarheid. Zodat je met meer vertrouwen de gesprekken gaat voeren die belangrijk zijn in je werk.

   

  Conversational Leadership

   

  Conversatie is een krachtige manier om je leiderschap vorm te geven. Het stelt je in staat om in verbinding te zijn met de mensen om je heen en gesprekken aan te gaan over wat ertoe doet.

   

  Conversational leadership is een attitude die in al je handelen meespreekt, of je nu een teamgesprek voert, een bewonersoverleg leidt of een presentatie geeft. Ze maakt het mogelijk dat mensen met wie je werkt zich vrij voelen om zichzelf te zijn, om zich te uiten, om initiatief te nemen, te experimenteren én te mislukken. Er is vertrouwen dat jullie samen aan dezelfde kant van de tafel zitten en zullen onderzoeken wat er mis (en goed) is gegaan en pas van daaruit een conclusie zullen trekken. Een conclusie die gericht is op verbetering en groei, niet op beoordelen en controle. Deze training is gericht op het verder ontwikkelen van (zelf)inzicht en (gespreks-)vaardigheden voor teamleiders, projectleiders, adviseurs etc.

  We maken gebruik van inzichten uit het leiderschapsonderzoek van Brené Brown (Durf te leiden), met de focus op specifieke taken en rollen, zoals het opstarten van een project, samenwerken, teamoverleg, spreken, feedback geven, werken aan vertrouwen.

   

  Spreken met vertrouwen (groep of individueel)

  Ik help (zelfstandige) professionals, leiders & CEO's om interne en externe gesprekken en presentaties te houden die duidelijk en integer zijn en bijdragen aan een cultuur van vertrouwen.

   

  Ik begeleid je niet naar de 'perfecte' presentatie. Wel naar een ervaring van waarachtigheid. Te kunnen spreken over wat gezegd en gehoord moet worden en bewust bij te dragen aan vertrouwen binnen je organisatie, (project)team of samenwerkings-partners: daar werken we aan. Als je vrijer wilt kunnen spreken, en de moeilijke onderwerpen op tafel wilt brengen, zul je onder ogen moeten zien wat je tegenhoudt om dat te doen. Je leert geen trucjes, omdat die simpelweg niet werken. Wat we wél doen: leren zien en doen wat nodig is om verbondenheid en vertrouwen te versterken én volkomen duidelijk te spreken.

   

  Hoe werk ik?

  We werken in (kleine) groepen of individueel. Ik werk praktisch en ervaringsgericht, dat wil zeggen: we geven (nieuwe) kennis handen en voeten door te oefenen met nieuwe vaardigheden. De aanpak is doorvlochten van oefeningen en interactie (met andere deelnemers en de trainer/coach en gericht op (zelf)reflectie en vergaren van inzicht in het eigen denken, voelen en handelen. Het is niet gericht op het snel oplossen van 'mankementen' maar juist op het doorlopen van een (ontwikkel/leer-) proces dat geïntegreerd kan worden in werk en leven.

   

  Ik werk in het Engels en Nederlands.

  I work in Dutch as well as in English.

   

  Meer weten? Want to know more?

  Please contact me at mieke@miekecoupe.nl or via the contact form below.

   

  Je vindt hierboven een in-company aanbod. Voor meer informatie of training met een open inschrijving kun je contact opnemen via het contactformulier onderaan de website.

   

   

  Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) en de European Mentoring & Coaching Counsil (EMCC). Het leiderschapswerk (of delen daarvan) van Durf te leiden | Dare to Lead™ voer ik uit onder voortdurende evaluatie van BBEARG, de Brené Brown Education and Research Group.

   

   

  Over Mieke

   

  Dansen deed ik vanaf mijn zevende. Ik oefende pirouettes voor de glazen deur waarin ik mezelf weerspiegeld zag. Voordat ik mijn master behaalde in de Kunst- en Cultuurwetenschappen, trainde ik om moderne danseres te worden. Dansen zie ik als mijn eerste taal, hoewel ik inmiddels best goed overweg kan met woorden.

   

  Als tiener werd ik me er bewust van dat ik een gevoelig soort mens ben. Ik luisterde en observeerde graag. Ik had er soms last van dat ik niet vlot was met woorden, geen gevatte humor tot mijn beschikking had en niet vaardig was in 'small talk'. Ik hield van diepgaande en persoonlijke gesprekken. Ik heb altijd zo'n vaag gevoel gehad dat mijn gevoeligheid een bepaalde kwaliteit in zich moest hebben, maar het kostte me jaren om het ook echt te 'vatten'. De boeken 'De moed van imperfectie' en 'De kracht van kwetsbaarheid' van onderzoekster Brené Brown hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Ook Susan Cain met haar boek 'Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen' hielp me mezelf in een ander daglicht te zien. Het gaf voor mij nieuwe betekenis aan hoe ik me bewoog in de wereld.

   

  Inmiddels heb ik genoeg woorden om uit te drukken waar het mij om gaat. Namelijk dit: dat je het risico moet nemen om jezelf te zijn en te laten zien. Dat betekent dat je je eigenheid als kracht mag gaan zien in plaats van als iets wat lastig is. Het betekent ook dat je je idee over wie je denkt te moeten zijn aan de wilgen mag hangen. Dat je mag stoppen met je te plooien naar wat je denkt dat anderen van je verwachten. En dat je de moed verzamelt om trouw te zijn aan een manier van leven en werken die jou past. Aan waar jijzelf in gelooft. Mét ruimte en een ruimhartige blik naar anderen. Omdat we allemaal eigen willen zijn. Als je zelf kiest voor moed, werkt dat aanstekelijk. We willen allemaal moedig zijn.

   

  Net nog, eind maart 2019, was ik in Texas (USA). Ik ben nu een gecertificeerd Dare to lead ™ Facilitator. Opgeleid door Brené Brown zelf. Ik ben blij en ook trots dat ik haar werk officieel mag overdragen en faciliteren. Ik ben vastberaden om dit in Nederland en Europa te doen. Om moed en moedig leiderschap te helpen ontwikkelen in organisaties. Zodat we erop kunnen vertrouwen dat er ruimhartig en duidelijk met elkaar gesproken wordt, er moed getoond wordt en ruimte is voor het gevoel van kwetsbaarheid dat daarbij komt kijken. Zodat we bewust werken aan vertrouwen en de vaardigheid ontwikkelen om te leren van mislukkingen en teleurstellingen. En we zo een omgeving creëren waarin het goed werken is.

   

  Volop 'leven in je leven', daar teken ik voor. Schijn laten varen en met aandacht de dingen -op mijn manier- doen, zijn voor mij belangrijke elementen. Ik ben op mijn 44 ste begonnen met pianoles en met (sport) klimmen. Nieuwe dingen leren, mezelf ontwikkelen en dingen doen waarvan ik niet dacht dat ik ze zou durven: dat vind ik geweldig. Muziek, met name Bach, Corelli, en Purcell, is onmisbaar in mijn leven.

   

 • Bestseller Stories met florien + Mieke

  Gesprek over het werk van Brené Brown (Dare to lead) en de vier vaardigheden van moed.

  Voor ondernemers, leiders en teams.

   

  Nu nog alleen te luisteren via Apple Podcasts

 • Opdrachtgevers

  Courageous conversations | Conversational leadership | De kracht van introvert zijn | Dare to lead

  LAP&P Consultants, ProQR Therapeutics, Erasmus MC, Sophia Research, VENA, Acteursbureau Kapok, Gemeente Utrecht (PMB, Ruimte, W&I e.a.), Gemeente Gooise Meren, Gemeente Amsterdam, Gemeente Meerssen.

  Spreken | Gespreksleiderschap

  Aster ICT, Dockwize, Gemeente Utrecht (PMB, Ruimte en W&I), Alfalaval, VUMC Amsterdam, architecten(bureaus), kunstacademie St. Joost, Spring Training.

  Trainingsacteur (2008-2017)

  Door Acteursbureau Kapok, Lifeguard en zelfstandige trainers ben ik ingehuurd voor (o.a.): Erasmus Universiteit Rotterdam, Albert Schweizer Ziekenhuis, Slachtofferhulp Nederland, Bevolkingsonderzoek, Han Hogeschool, Bronovo ziekenhuis, Gemeente Barendrecht, Gemeente Utrecht, Ministerie SZW, Ministerie van Defensie, UWV, Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, basisscholen, Heineken, Ziggo, KLM.

 • Wat deelnemers zeggen:

   

  Bij Mieke heb ik de training Conversational Leadership gevolgd. De training was ontzettend waardevol voor mijn professionele (en persoonlijke) groei. De inhoud van de training ontspringt vanuit de theorie van Brené Brown. Mieke faciliteerde de veilige leeromgeving die hierbij van belang is. De opbouw van de training was logisch en helder waardoor we veel materie in weinig tijd konden behandelen zonder overweldigd te worden. Mieke legde de concepten begrijpelijk uit en nam de tijd wanneer iets onduidelijk was of wanneer de situatie vroeg om meer uitleg (en/of voorbeelden). Ik raad de training bij haar van harte aan.

  (Dorothe okkerse, gemeente utrecht)

  +

  Mieke Coupé is very good at her job as a business trainer (for the training of courageous conversations). She has a lot of energy, a good vibe, trustworthy, tells helpful examples and takes the participants through the whole learning material/process. Everyone, every company should hear what she stands for.

  +

  Great job, I very much appreciated Mieke’s way and style of training and her authenticity. Especially creating a safe and open space for the participants to be vulnerable and to safely travel inward and reflect.

  +

  Deze training heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven die ik meeneem in zoveel mijn werk als privéleven

  +

  Mieke practiced what she preached. Trustfull! Can create the best atmosphere you need.

  +

  Very to the point and organized. We did a lot, without feeling any pressure time wise.

  +

  Mieke is veilig, open en uitnodigend!

  +

  Ik sta nu met meer vertrouwen voor de groep en ga ook rustiger naar gesprekken toe.

  (Rob Hendriks | W&I, Gemeente Utrecht)

  +

  Vóór deze training schreef ik mijn hele presentatie uit, omdat ik dacht dat ik de woorden ter plekke niet zou kunnen
  vinden. Nu schrijf ik een paar kernwoorden of zinnen op. Kortom ik durf niet te weten wat ik ga zeggen, waardoor het verhaal veel spontaner en ontspannen overkomt.

  (Johanna van Doorn | Architect)

  +

  Your workshop helped me lose a big burden off my shoulders and now I feel like I can fly. Speaking in front of people is no longer a dreadful nightmare but an opportunity. It’s liberating. It’s empowering. And I’m so enormously thankful you helped me.

  (Rayna van Aalst | Reina Organics)

  +

  Mieke inspireert. Ze zoekt de grens op, zorgt ervoor dat anderen zich veilig voelen en tegelijk wel uit de comfortzone stappen. Ik waardeer haar openheid, snelheid en de speelse lach waarmee ze mij en deelnemers in de training telkens weer uitdaagt om mezelf / jezelf te zijn.

  (Hugo Majoor | Trainer met wie ik werkte als trainingsacteur)

  +

  Dat haal ik er uit: ik kán het.

  (Claudy Truschel | Femvital)

  +

  Voordat ik met Mieke had gewerkt probeerde ik vaak krampachtig alles te onthouden wat ik, tijdens een training of presentatie, wilde zeggen. Hierdoor maakte ik minder goed contact en had ik moeite om de aandacht vast te houden.

  Nu denk ik minder na over wat ik wil gaan zeggen, ik ga gewoon vertellen. En dan komt het als vanzelf. Natuurlijker én enthousiaster. En het kost mij niet langer energie: Het geeft mij energie.

  (Florien van Basten - Batenburg | De Content Academie)

   

 • Aanbod

  Courageous conversations

  We kijken naar wat er in de weg zit en wat juist helpt om moedige gesprekken te voeren. Daar is geen blauwdruk voor, wel wegwijzers. De woorden die je veel zult horen zijn moed, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. We focussen op de manier waarop we (professionele) gesprekken voeren, wat we uit de weg gaan en welke gesprekken van ons vragen dat we ze wél aangaan. We reflecteren, doen kennis op en oefenen met wat moeilijk is.

   

  Courageous conversation is een attitude die in al je handelen meespreekt. Het is een manier van kijken, van zijn, die er voor zorgt dat je authentieker én met vertrouwen communiceert.

  Conversational leadership

  Conversatie is een krachtige manier om je leiderschap vorm te geven.

   

  Conversational leadership begint bij de courageous conversation, een manier van met elkaar communiceren die zijn inspiratie vindt in de onderzoeken van de Amerikaanse onderzoekster Brené Brown. Conversational leadership kijkt naar de kracht van authentieke conversatie die gericht is op het bouwen van vertrouwen en het uiten van wat werkelijk gezegd moet worden. Daarbij is authenticiteit én ruimhartige nieuwsgierigheid naar de ander cruciaal. We kijken naar de elementen die essentieel zijn bij het praten over vertrouwen: de wegwijzers die zijn samengevat in in het woord BRAVING: Boundaries, Reliability, Accountability, Vault, Integrity, Non-judgement en Generosity. Termen als moed, kwetsbaarheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid zullen kernbegrippen zijn.

  Dare to Lead™

  Dare to Lead™ is een programma om moedig leiderschap en moedige organisaties te ontwikkelen, gebaseerd op het onderzoek van Dr. Brené Brown. Sinds maart 2019 ben ik één van de drie Nederlandssprekende gecertificeerde facilitatoren.

   

  Hieronder de officiële omschrijving:

   

  Based on the research of Dr. Brené Brown, Dare to Lead™ is an empirically based courage-building program designed to be facilitated by organizational development professionals.

   

  The most significant finding from Brené’s latest research is that courage is a collection of four skill sets that are teachable, measurable, and observable. Certified Dare to Lead Facilitators focus on developing these courage-building skills through workshops, trainings, and coaching to help individuals, teams, and organizations move from armored leadership to daring leadership.

  Gespreksleiderschap

  Goed voorbereid leiding nemen bij een bijeenkomst terwijl je soepel meebeweegt met wat zich voordoet en je je actief inzet om het onderling vertrouwen te vergroten of te bevestigen. Je rol authentiek en overtuigend invullen én bijdragen aan het doel. Kennis en kunde vergaren over wat essentieel is om te werken aan vertrouwen. Zodat je zelfs bij heel lastige bijeenkomsten weet wat je te doen staat. Voor (project)managers, adviseurs en andere professionals die hun zelfvertrouwen en vaardigheden willen vergroten.

  Spreken met vertrouwen

  Ik begeleid je niet naar de 'perfecte' presentatie of je meest indrukwekkend optreden. Wel naar een gevoel van vrijheid om jezelf te laten zien, te kunnen spreken over wat gezegd en gehoord moet worden en bewust te werken aan vertrouwen binnen je organisatie, (project)team of samenwerkings-partners.

  De kracht van introvert zijn [laatste jaar]

  Een training voor introverte professionals, managers en projectleiders die de kracht van hun eigen temperament willen inzetten en willen groeien vanuit hun natuurlijke stijl. Uit te breiden met bijv. een sprekerstraining speciaal gericht op introverten. Goed in te bedden in andere trainingen. 2020 is het laatste jaar dat deze training in pure vorm gegeven wordt.

  Gespreksleider, dagvoorzitter, moderator

  Wil je een evenement, congres of bijeenkomst professioneel laten begeleiden, dan kun je een moderator | gespreksleider inzetten. Meedenken over hoe het doel van de bijeenkomst bereikt kan worden, introduceren en begeleiden sprekers (inhoudelijk en coachen op sprekers-vaardigheid), advies over hoe het gesprek tussen verschillende partijen vorm kan krijgen, in de brede zin van de betekenis. Zodat de bijeenkomst verbindend werkt en werkelijk zinvol is.

 • Opleiding

  Certified Dare to Lead™ Facilitator

  April 2019

  Based on the research of Dr. Brené Brown, Dare to Lead™ is an empirically based courage-building program designed to be facilitated by organizational development professionals.

   

  Certified facilitators are authorized to issue Dare to Lead Trained certificates to individuals who successfully complete the full 16-hour training. In addition to receiving a certificate of completion, these individuals are allowed to put a Dare to Lead Trained badge on their LinkedIn account.

  School voor Presentatiecoaching

  Professioneel Presentatiecoach, Certificaat 2014 - 2015

  PE's NOBCO erkend.

  Train de trainer bij Academy for Inspirational Leaderschip

  Trainer, Certificaat 2011 - 2011
  Een training waarbij ik leerde om een groep op een gelijkwaardige te begeleiden in hun leerproces. Kijkend naar behoeften en gebruikmakend van de kennis en ervaring van de deelnemers.

  Coach | Counseler

  Academie voor counseling en coaching | 2008 - 2010
  Hier leerde ik over de kracht van zwijgen, luisteren en vragen stellen, zaken die ik van nature graag doe, maar nog niet op waarde wist te schatten.

  Erasmus University Rotterdam

  Kunst- en Cultuurwetenschappen, Drs 1996 - 2001
  Afgestudeerd met de scriptie 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal', over loopbanen van vrouwen in de beeldende kunst (2001). Een kwantitatief onderzoek naar sekseverschillen in de carrières van beeldend kunstenaars in Nederland.

  Codarts | De Beweeging | Dansacademie Brabant 

  Moderne dans 1992 - 1996

  Dans: mijn eerste liefde. Nu nóg mijn meest krachtige en vanzelfsprekende uitingsvorm.

   

  Tot mijn 25ste piekerde ik er niet over om mijn mond open te doen voor een groep mensen. Ik ben nog steeds verwonderd hoe ik bij spreken (in de brede zin van het woord) ben uitgekomen. Hoewel de vanzelfsprekendheid daarvan me meer en meer duidelijk is geworden....

 • Let's Chat!

  Email
  LinkedIn
  Rotterdam Area, Netherlands
 • Contact